NESTRO PETROL benzinske pumpe

ACO proizvodi su isporučeni na nekoliko objekata širom BiH:

  • Ivanjska
  • Lukavica
  • Banja Luka
  • Gradiška
  • Doboj

 

Galerija

Na objekte su isporučeni slijedeći proizvodi:
  • ACO Oleopator
  • ACO Multiline V100 i V150 sa Drainlock rešetkama
  • ACO Monoblock RD 100V i RD 150 V
  • ACO Monoblock PD 100V