Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Mljekara INMER Gradačac

Mljekara Inmer Gradačac posluje pod imenom Lactalis BH i danas se nalazi u samom vrhu mliječne industrije u BiH, a svoju stabilnu poziciju osigurava kontinuiranim ulaganjima u razvoj primarne proizvodnje mlijeka i mliječnih proizvoda. Godišnje preradi 35 miliona litara mlijeka, a 50% gotovih proizvoda plasira na izvozna tržišta.

Inmerovi proizvodi se danas nalaze pod kapom robnih marki Dukat, Président i Galbani, Alpsko mleko, Domaće blago i Dar prirode. Dugogodišnji uspjeh brandova ogleda se u zdravim, ukusnim i svježim mliječnim proizvodima omiljenim među potrošačima.

Lactalis BH danas je jedna od najuspješnijih mljekara u Bosni i Hercegovini sa više od 240 zaposlenika. Ukusni i nutritivno visokovrijedni kvalitetni mliječni proizvodi izvoze se u Hrvatsku, Srbiju, Kosovo, Albaniju, Crnu Goru i Makedoniju.

Obzirom da proizvodnja i procesuiranje hrane za ljudsku upotrebu zahtijeva strogo poštivanje visokih higijenskih standarda, Investitor se obratio nama za pomoć pri odabiru sistema za odvodnju u proizvodnom pogonu, manipulativnim koridorima i hladnjačama. Razlog za to je bio nezadovoljstvo sa higijenskim performansama postojećih kanala u pogonu koji su ugrađeni prilikom rekonstrukcije 2007. godine.

ACO je sve pozicije u mljekari posebno dizajnirao i proizveo specijalno za namjenu u objektu Lactalis BH. Kompletna unutrašnja odvodnaj izvedena je slivnicima i kanalicama od inoxa AISI304, potpuno higijenskog dizajna u skladu sa smjernicama EHEDG-a. Kanalice su tipa ACO Box kanali, nazivne širine 125 i 200 mm sa mrežastim protukliznim rešetkama.

U svrhu postizanja potpuno higijenskog dizajna kanala, ACO stručni tim je izveo varenje spojeva kanala na licu mjesta pri čemu je spojni var pikopasiviziran.

Kompletan program ACO kanala i slivnika ispunjava sve zahtjeve HACCP koji su integrisani u sisteme kontrole sigurnosti hrane u svim fazama proizvodnje i distribucije. ACO sistemi za odvodnju u postrojenjima za proizvodnju i procesuiranje hrane izrađuju se u skladu sa smjernicama EHEDG-a (The European Hygienic Engineering & Design Group).

Galerija

Na objekat su isporučeni slijedeći proizvodi:

  • ACO Box inox kanali
  • ACO FHD slivnici 157