Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Mellain Centar Tuzla

Mellain centar je poslovni, stambeni, turistički i lječilišno-rehabilitacioni kompleks smješten u Tuzli.

Osnovni podaci o objektu:

Lokacija: Tuzla
Vrijeme izgradnje: 2013. – 2016
Funkcija: Poslovno/stambena zgrada
Broj stanova: 330
Vlasnik: UniBristol d.o.o.
Visina objekta: 110 m
Spratovi: 23
Površina: 87.000 m2
Vrijednost projekta: 150 miliona KM

Galerija

Na objekat su isporučeni slijedeći proizvodi:

  • ACO Multiline kanali sa Drainlock rešetkama
  • Livenoželjezni podni slivnici
  • ACO Multitop slivne rešetke
  • ACO Inox Box kanali