Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Keramika Jovanović u Bijeljini

Poslovno skladišni objekat u ravničarskom podneblju sa jako ograničenim mogućnostima za ispuštanje prikupljenih oborinskih voda. Ako tome dodamo tlocrtni izgled parcele koja je sa jednom izrazito dominantnom dimenzijom, nije bilo mnogo razmišljanja o tome koji sistem odvodnje primijeniti.

Jedna linija ACO Qmax sistema pokupila je svu oborinsku vodu sa platoa cca 5.000 m2, sistem je zadržan na površini cijelom dužinom. Ugradnja ACO separatora za tretman zauljenih voda nije odvela instalaciju duboko što je i bio cilj u svrhu što lakše i jeftinije izvedbe upojnog bunara.

Galerija

Na objekat su isporučeni slijedeći proizvodi:

  • ACO Qmax 350
  • ACO Monoblock PD150
  • ACO Xtradrain 100
  • ACO Oleopator Bypass C 8/80
  • ACO Oleopator Bypass P 3/15