Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Hotelski i terapeutski centar Banja Slatina u Laktašima

Banja Slatina nalazi se 12 km od centra Laktaša. Sastavni je dio Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović Banja Luka, jedne od najvećih i najuglednijih zdravstvenih ustanova u oblastima fizikalne medicine i rehabilitacije, ortopedske hirurgije i baromedicine u BiH.

Karakteristike objekta:

  • 80 dvokrevetnih soba
  • 16 apartmana
  • dva restorana
  • kongresna sala i
  • bazen

Galerija

Na objekat su isporučeni slijedeći proizvodi: