Hotel Sana Sarajevo (2016.)

Hotel Sana nalazi se u starom dijelu Sarajeva. Dio Sarajeva koji najbolje predstavlja i opisuje duh grada svakako je Baščaršija - jedinstvena mješavina kulture, života, umjetnosti i historije.

Galerija

Na objekat su isporučeni slijedeći proizvodi:

  • ACO Lipumax C FST NS2 separator masti
  • ACO Inox kanali za hotelske i restoranske kuhinje
  • ACO Inox slivnici za hotelske i restoranske kuhinje
  • ACO Xtradrain XD 100 kanali sa pripadajućim pokrovnim rešetkama