Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Bewo River Apartments Banja Luka

Karakteristike objekta:

  • stambeno poslovni kompleks koji se sastoji od 2 odvojena objekta međusobno povezana zajedničkom podzemnom etažom
  • objekat se nalazi na obali Vrbasa
  • 6.500 m² stambenog prostora
  • 1.500 m² poslovnog prostora različitih namjena i veličina
  • 2.500 m² podzemnih etaža sa parking mjestima i ostavama
  • moderna arhitektura
  • penthouse apartmani na posljednjoj etaži sa pogledom na grad

Galerija

Na objekat su isporučeni slijedeći proizvodi:

  • ACO Multiline kanali sa DrainLock rešetkama
  • ACO Spin slivnici za krovove