Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Šetnica Mala aleja Ilidža

Vrlo bitno opredjeljenje Općine Ilidža u postupku izrade projekta uređenja Male aleje bilo je kulturno-historijsko i prirodno obilježje kao ideja vodilja.

Posebna pažnja kod planiranja uređenja bila je posvećena organizaciji prostora i zadovoljenju funkcionalnih zahtjeva u samom prostoru, očuvanju postojećeg zelenila i projektiranje novog u skladu sa klimatskim uvjetima i namjenskom prostoru, kao i racionalnost i ekonomičnost u cjelini.

Projekat uređenja je uradila firma Argentarija d.o.o. Sarajevo, izvođač radova je bila firma Bosman d.o.o Sarajevo.

Vrijednost radova je 700.000 KM.

Galerija

Na objekat su isporučeni slijedeći proizvodi:

  • ACO Xtradrain kanali sa SlotTop rešetkom
  • ACO TopTek poklopci