Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO. we care for water

ACO je Water-Tech kompanija koja se bavi zaštitom vode. Nadograđujući se na našu globalnu stručnost u oblasti odvodnje koja štiti ljude od vode, sve više vidimo našu misiju i kao zaštitu vode od ljudi.

Sa ACO WaterCycle, ACO nudi sistemska rješenja koja služe za prikupljanje i usmjeravanje, prečišćavanje, retenciju i na kraju ponovno korištenje vode. Na ovaj način, ACO doprinosi očuvanju čiste podzemne vode kao vitalnog resursa i daje doprinos svijetu sutrašnjice. U svojoj Agendi 2030, globalna zajednica UN-a je postavila poboljšanje kvaliteta vode kao jedan od 17 ciljeva održivog razvoja.

Inteligentni ACO sistemi sve više koriste pametnu tehnologiju kako bi osigurali odvodnju kišnice i otpadne vode ili njihovo privremeno skladištenje. Inovativnom tehnologijom separacije i filtracije sprječavamo kontaminaciju vode zagađivačima poput masti i ulja, goriva, teških metala i mikroplastike. Danas, ACO ide korak dalje: prihvatamo izazov ponovnog korištenja vode i tako uspostavljamo ciklus štednje resursa. Za sve proizvode i sisteme, ACO pridaje veliki značaj trajnosti, mogućnosti ponovne upotrebe i niskom ugljičnom otisku. Stremljenje održivosti je kontinuirani proces koji nastojimo ispuniti svakog dana.

ACO Grupa je globalna porodična kompanija koja je jedan od lidera na svjetskom tržištu u Water-Tech segmentu. Osnovana u pokrajini Schleswig-Holstein 1946. godine, posluje kao transnacionalna mreža u preko 50 zemalja. ACO je širom svijeta karakterističan po visokoj razini decentraliziranog vlasništva i blizinom regionalnom tržištu.