Planiranje i realizacija građevinskih projekata složen je proces sa velikim brojem sudionika iz različitih disciplina. Uspjeh građevinskog projekta zahtjeva kontinuiranu koordinaciju i intenzivnu razmjenu informacija i podataka. Danas se ta razmjena velikim dijelom temelji na prenosu tehničkih crteža, građevinskih informacija i detaljnim snimkama. U same procese mogu biti uključeni investitori, voditelji projekata, izvođači, projektanti, arhitekti, vlasti, različiti obrti, pružatelji usluga i proizvođači.

BIM predstavlja digitalnu transformaciju u građevinarstvu koja se oslanja na inteligentan, podacima bogat model kao temelj za projektovanje, simulaciju i saradnju kroz sve faze projekta. Upotrebom BIM-a učinkovito se sprječava nedovoljan protok informacija u građevinskim projektima te izbjegavaju nesporazumi i greške.


ACO Revit podatkovni paketi

Revit podaci namijenjeni su kompletnoj liniji proizvoda u RVT formatu za Autodesk Revit. Podaci se redovno ažuriraju i nadopunjuju.