Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Rudnik i Termoelektrana Stanari

Termoelektrana Stanari, najveći energetski objekat sagrađen u posljednjih trideset godina u BiH i jedan od najvećih u regionu sa kapacitetom od 300 megavata.

Galerija

Na objekat su isporučeni slijedeći proizvodi:

  • ACO Spin slivnici od livenog željeza
  • ACO Xtradrain V 100 kanali sa Drainlock rešetkama
  • ACO Monoblock RD 200