Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Raznovrsno rješenje.
Zahvaljujući modularnosti ACO ShowerDrain E sistema moguće je riješiti gotovo sve konstrukcijske zahtjeve. Bez obzira trebate li zaštitu od požara, različite visine ugradnje ili kanale sa vertikalnim ispustom - proizvodi iz ACO ShowerDrain E programa nude rješenje.

ACO ShowerDrain E-line tuš kanali

Proizvod se može nabaviti kod naših prodajnih partneraTijelo tuš kanala ugradbene visine: 105 – 160 mmPrednosti proizvoda
 • Raznovrsni dizajni pokrovnih dizajnerskih rešetki
 • Građevinske visine: gornja ivica flanše: 90 – 145 mm, ugradbena dubina: 105 – 160 mm
 • Set za zvučnu izolaciju u skladu sa DIN EN 4109/VDI 4100
 • Tijelo kanala sa izlivom DN 50 za tuš
 • Testiran na nosivost i upojnu moć u skladu sa DIN EN 1253
 • Tijelo kanala sa integrisanim padom
 • Izvadivi 2-dijelni protumirisni uložak
Opis proizvodaDužina
L1 [mm]
Dužina
L2 [mm]
Širina kanala
sa flanšom [mm]
Broj artikla
7007601440153.73.36
8008601440153.73.38
9009601440153.73.39
100010601440153.73.40
120012601440153.73.41
7007601339010.55.33
8008601339010.55.34
9009601339010.55.35
100010601339010.55.36
120012601339010.55.37
7007491339010.55.38
8008491339010.55.39
9009491339010.55.40
100010491339010.55.41
120012491339010.55.42
7007491339010.55.43
8008491339010.55.44
9009491339010.55.45
100010491339010.55.46
120012491339010.55.47

Tijelo tuš kanala ugradbene visine: 79 – 134 mmPrednosti proizvoda
 • Raznovrsni dizajni pokrovnih dizajnerskih rešetki
 • Građevinske visine: gornja ivica flanše: 64 – 119 mm, ugradbena dubina: 79 – 134 mm
 • Set za zvučnu izolaciju u skladu sa DIN EN 4109/VDI 4100
 • Tijelo kanala sa izlivom DN40 / DN 50 za tuš
 • Testiran na nosivost i upojnu moć u skladu sa DIN EN 1253
 • Tijelo kanala sa integrisanim padom
 • Izvadivi 2-dijelni protumirisni uložak
Opis proizvodaDužina
L1 [mm]
Dužina
L2 [mm]
Širina kanala
sa flanšom [mm]
Broj artikla
7007601440153.76.44
8008601440153.76.45
9009601440153.76.46
100010601440153.76.47
120012601440153.76.48
7007601339010.55.68
8008601339010.55.69
9009601339010.55.70
100010601339010.55.71
120012601339010.55.72
7007491339010.55.73
8008491339010.55.74
9009491339010.55.75
100010491339010.55.76
120012491339010.55.77
7007491339010.55.78
8008491339010.55.79
9009491339010.55.80
100010491339010.55.81
120012491339010.55.82

Tijelo tuš kanala ugradbene visine: 30 – 134 mmPrednosti proizvoda
 • Raznovrsni dizajni pokrovnih dizajnerskih rešetki
 • Građevinske visine: gornja ivica flanše: 15 – 119 mm, ugradbena dubina: 30 – 134 mm
 • Set za zvučnu izolaciju u skladu sa DIN EN 4109/VDI 4100
 • Tijelo kanala sa izlivom DN 50 za tuš
 • Testiran na nosivost i upojnu moć u skladu sa DIN EN 1253
 • Tijelo kanala sa integrisanim padom
 • Izvadivi 2-dijelni protumirisni uložak
Opis proizvodaDužina
L1 [mm]
Dužina
L2 [mm]
Širina kanala
sa flanšom [mm]
Broj artikla
7007601449010.66.30
8008601449010.66.31
9009601449010.66.32
100010601449010.66.33
120012601449010.66.34
7007601339010.66.50
8008601339010.66.51
9009601339010.66.52
100010601339010.66.53
120012601339010.66.54
7007491339010.66.60
8008491339010.66.61
9009491339010.66.62
100010491339010.66.63
120012491339010.66.64
7007491339010.66.55
8008491339010.66.56
9009491339010.66.57
100010491339010.66.58
120012491339010.66.59
Opis proizvodaDužina rešetke
L1 [mm]
Broj artikla
700
800
900
1000
1200
0153.73.42
0153.73.43
0153.73.44
0153.73.45
0153.73.46
700
800
900
1000
1200
0153.73.59
0153.73.60
0153.73.61
0153.73.62
0153.73.63
700
800
900
1000
1200
9010.76.82
9010.76.83
9010.76.84
9010.76.85
9010.76.86
700
800
900
1000
1200
9010.78.82
9010.78.83
9010.78.84
9010.78.85
9010.78.86
700
800
900
1000
1200
9010.78.87
9010.78.88
9010.78.89
9010.78.90
9010.78.91
700
800
900
1000
1200
0153.73.69
0153.73.70
0153.73.71
0153.73.72
0153.73.73
700
800
900
1000
1200
0153.81.87
0153.81.88
0153.81.89
0153.81.90
0153.81.91
700
800
900
1000
1200
9010.56.03
9010.56.04
9010.56.05
9010.56.06
9010.56.07
700
800
900
1000
1200
9010.56.08
9010.56.09
9010.56.10
9010.56.11
9010.56.12
700
800
900
1000
1200
9010.59.22
9010.59.23
9010.59.24
9010.59.25
9010.59.26
700
800
900
1000
1200
9010.56.67
9010.56.68
9010.56.69
9010.56.70
9010.56.71
700
800
900
1000
1200
9010.56.72
9010.56.73
9010.56.74
9010.56.75
9010.56.76
700
800
900
1000
1200
9010.56.77
9010.56.78
9010.56.79
9010.56.80
9010.56.81