ACO Bosna i Hercegovina

Asortiman ACO Slot kanala uključuje kanale za sve uobičajene primjene i sve tipove podnih obloga (beton, keramičke pločice ili epoksi smole). Odabir odgovarajućeg kanala je jednostavan. Jedinstvena varijabilnost cijelog programa olakšava odabir kanala koji odgovara specifičnim zahtjevima kupca. Dužina kanala, dubina i pozicija izljeva samo su neki od parametara koji se mogu mijenjati, i bez obzira na varijacije, u većini slučajeva ne utiču na vrijeme isporuke.

ACO Slot 20 kanal za odvodnju

  • Idealni za odvodnju voda od pranja ili kao vodena barijera između suhih i mokrih područja
  • Modularni koncept omogućava prilagođavanje ugrađenoj opremi i uklapanje u postojeći raspored keramike
  • Dno kanala V-presjeka omogućava veću brzinu otjecanja kod malih protoka, te bolji efekat samočišćenja 
TOP