ACO Bosna i Hercegovina

ACO nakon 40 godina kontinuiranog ulaganja u razvoj kanala za linijsku odvodnju opet podiže ljestvicu na najviši nivo. Naime, postoji ozbiljan problem mogućeg zagađenja podzemnih voda usljed ispiranja opasnih tvari sa saobraćajnih i ostalih površina (teški metali, prašina sa saobraćajnih površina, benzini, ulja, sitni elementi auto guma i sl.). Suočen sa tom činjenicom, naš stručni tim ponudio je inovativno rješenje za apsolutnu vodonepropusnost spoja korištenjem gumene brtve integrisane u tijelo kanala.TOP