ACO Bosna i Hercegovina

Kompanija ACO nakon 40 godina kontinuiranog ulaganja u razvoj kanala za linijsku odvodnju opet podiže ljestvicu na najviši nivo. Postoji ozbiljan problem mogućeg zagađenja podzemnih voda usljed ispiranja opasnih materija sa saobraćajnih i ostalih površina (teški metali, prašina sa kočionih obloga, benzini, ulja, sitni elementi auto guma i sl.). Suočen sa tom činjenicom, naš stručni tim ponudio je inovativno rješenje za apsolutnu vodonepropusnost spoja korištenjem gumene brtve integrisane u tijelo kanala.